Gear

Batár Attila: Párizsi térportrék

könyvbemutató

2020. szeptember 18. péntek 16.00

Könyvbemutató

FUGA/Terc 2020

A könyvet bemutatja: Meggyesi Tamás urbanista

Térportrék. Találó cím. Az absztrakt térnek nincs arca, legfeljebb „számossága”, ahogyan Hamvas Béla mondja. Itt viszont városi terekről van szó, amelyekhez nagyon is hozzátartozik egyéniségük, hangulatuk. Párizs félezer tere közül Batár Attila tizenkilencet választott ki bemutatásra. Választása bevallottan személyes. Miért nem magánügy akkor ez a könyv, miért érdemes a figyelmünkre? Mi hasznunk lehet e párizsi terek ismeretéből? Többféle. Ha turistaként látogatunk oda, ötleteket kaphatunk útikönyvekben nem szereplő, de a városra nagyon is jellemző helyek, terek felfedezéséhez. Ha az építészettörténet iránt érdeklődünk, sok mindent megtudhatunk egyes korszakokról, a város híres és kevésbé ismert tereinek, illetve az őket övező épületek történetéről. Ha szakemberek vagyunk, megérthetjük, hogyan hatnak ránk a térformák, térfalak, miért érezzük magunkat jól egy helyen, és miért nem a másikon. Végül, mindenki számára hasznos szembesülni a térhasználat gazdag párizsi kultúrájával. Meglepő, milyen kevés kell ahhoz, hogy egy városi tér működjön. Hogy milyen keveset számít a design, szemben azzal a szabadsággal, amit egy nem túlhatározott tér nyújt.

Batár Attila nagyon jól ismeri, és értő módon elemzi ezeket a tereket. Ebben szerepe van történészi, szociológiai és építészi képzettségének, de legalább annyira gazdag élettapasztalatának és több évtizedes helyismeretének. A fejezetcímek nem tértipológiai kategóriák, csupán arra szolgálnak, hogy egymás mellé tereljék az összekívánkozó példákat. Így könnyebb problémákat fölvetni, melyek megértését az elemzésen túl nagyban segítik a helyszínrajzok, és Sarkantyu Illés pontos, érzékeny fotói. Árulkodó, hogy nem sikerült közlésre érdemes modern teret találni. Ez a kötet ily módon tankönyvnek is tekinthető arra nézve, mire lenne szükségünk, hogy valóban használható városi tereink legyenek. /Ferkai András/

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1.000 Ft). MÉK 2019/387

Kreditpont: IGEN