Gear

A Budapest Kör 204. találkozója

urbanisztika

2022. június 8. szerda 18.00

A Budapest Kör 204. találkozója

A városok újra-humanizálása

Felvezető előadás és moderálás: Tosics Iván

Felkért hozzászólók: a Budapest Kör tagjai

A 21. század városfejlesztésének fő célja a városok újra-humanizálása kell legyen. A korábbi évtizedek autóorientált fejlesztése számos olyan problémát okozott, amelyek miatt a nagyobb városok egyre kevésbé élhető lakóhellyé váltak. Ennek a helyzetnek a megváltoztatásához a közterület-használat és a mobilitási formák párhuzamos és egymással összefüggő változásait kell elérni. A fő cél a mobilitás (minél gyorsabb mozgás) helyett az elérhetőség (milyen funkciókat tudok elérni adott időn belül) előtérbe helyezése kell legyen. Az elérhetőséget (accessibility) optimalizáló beavatkozásoknak figyelembe kell venniük a térbeliség minden szintjét, egyaránt érvényesülniük kell regionális, városi és szomszédsági területeken.

Mit tudunk az újabb európai városi stratégiai, területhasználati kezdeményezésekről, mint például 15 perces város, szuperblokk, város-környéki integrált tervezés? És mit tudunk az innovatív mobilitási elképzelésekről, mint például tempó 30, autómentes belváros, gyalogosbarát utca-kialakítás, restriktív parkolásszabályozás?

Hol tartunk ezeknek a törekvéseknek a budapesti megértésében és adaptálásában?

A példák rövid bemutatását Tosics Iván vállalja. Ennek az estének a célja azonban az együtt-gondolkodás (co-creation), tehát várjuk mindazoknak a hozzászólását, akiknek ismeretei és ötletei vannak, akár a külföldi jó gyakorlatokat, akár ezek budapesti alkalmazását illetően.

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft). MÉK 2019/14

Kreditpont: IGEN