Gear

3612+TÉRIDŐK

vizuális nevelés, épített környezet

2022. június 7. kedd 18:00

MŰVÉSZETPEDAGÓGUSOK @ELTE TÓK 3612+ Vizuális Nevelési Tanszék

Pataky Gabriella vizuális-kompetencia kutató
Rekvényi Viola interaktív és animációs tervezőművész
Skaliczki Judit építészmérnök

A kiállítást megnyitja: Petrányi Zsolt művészettörténész

A kiállítás megtekinthető: 2022 06 26

A 3612+ elnevezés pedagógusképzéseink célkorosztályának életkorát rejti: Három évesnél fiatalabbakat nevelnek a kisgyermeknevelők, az óvodapedagógusok a 3-6 éves korosztállyal, a tanító jelöltek a 6-12 évesekkel alkotnak majd, a + pedig a legújabb mesterképzésünk, a vizuáliskultúra-tanár szakot jelöli.

Hármunkat a tanszéken való közös munka és ezen túl is több szál kapcsol össze:

Nemzetközi óvópedagógus programunk háromtagú ART TEAM-jét alkotjuk és büszkén adunk hírt róla, hogy immár az első harmadéves, végzős évfolyamunk záróvizsgájára készülünk. Mindhárman szerkesztőségi tagok vagyunk az InSEA IMAG Visual Journal-jében. Kutatási területeink metszéspontjában is nagyon erős az együttműködés: Az épített környezeti nevelés és a kortárs képzőművészet közös aspektusait vizsgáljuk a művészetpedagógia vetületeiben.

Művészcsoportot alkotunk: közösségi művészeti projektjeinkhez számos országban lehetett már csatlakozni, ahogy Minimal Human Space című performansz sorozatunkhoz is. Állandó változások idejét élve, célunk: elrugaszkodva a megszokott síkbeli vizuális fejlesztő feladatoktól, reflektíven alkotva a térben, alakítva azt és a közösséget.

Képeink közösségi művészetpedagógiai megmozdulásainkat dokumentálják, számos egyetem diákjaival: ELTE, MOME, BME, SzFE és egyéb helyspecifikus események alkalmával bevont gyerekek részvételével.

Támogatónk: ARDINSYS Zrt.

————————————

SPATIALTIMES

Gabriella Pataky visual-competency researcher
Viola Rekvényi interaction and animation designer
Judit Skaliczki architect
ART EDUCATORS @ELTE TÓK 3612+ Visual Education Department

The name 3612+ symbolises the target age groups of our teacher training programs: Early childhood educators are working with children under the age of 3, Kindergarten/Preschool educators will work with children between 3-6 years, and Primary/Elementary teachers will work with the ages between 6-12. And the + stands for our most recent master’s degree, the Visual Culture Teacher program.

The three of us are bound by many strings asides from our work together at the department: We form the three-membered ART TEAM of our International Kindergarten Education Program, and are proud to announce, that at the moment, we are preparing for the final examinations of our first graduating year. Also, we are all part of the InSEA IMAG Visual Journal’s editorial team. Our collaboration is also very intensive in the intersection of our research areas: we examine the common aspects of built environmental education and contemporary art in the aspects of art pedagogy.

We are also an art team: our community art projects have already taken place in many countries, as well as our Minimal Human Space project and performance series.

Living in a time of constant change, our goal is to break away from the usual planar visual development activities, and reflectively create in space, shaping it and also shaping the community participating.
Our images document our community art-pedagogical projects, with students from several universities: ELTE, MOME, BME, SzFE – and children involved in other site-specific events.

Sponsor: ARDINSYS Zrt.

Opens and laudation: Zsolt Petrányi art historian