Gear

Régi Épületek Kutatóinak Estje – A soproni várkerület

műemlékvédelem

2023. április 28. péntek 17:00

Kereskedő utca a vizesárok helyén? A soproni várkerület belső ívén álló házak kiépülésének fejlődési folyamata

előadó: Dr. Tárkányi Sándor DLA építész

„Sopron középkori hármas védmű rendszere a 18. század első felére elveszítette védelmi funkcióját, a városi tanács a falakat körülvevő vizesárkot feltöltötte, majd közterületet alakított ki a helyén. A 18. század elején először kis bódék jelentek meg a hajdani vízfelület peremén, majd keskeny telkeket tűztek ki, és az iparosok, kereskedők tulajdonába kerültek. 1766-ban már minden telek gazdára talált, és legtöbbjükre már földszintes, esetleg emeletes házat építettek.

Hogyan épült ki a soproni kereskedő utca, a Várkerület belső ívén álló házak sora a 19. század végéig az egykori vizesárokban, és hogyan változott a beépítés módja és sűrűsége, illetve magassága? A 2011 óta tartó, főként levéltári kutatás során a vizsgált 70 épülettel kapcsolatban a kutató több mint 180 darab engedély kérelmet dolgozott fel, az 1815 és 1944 közötti időszakból. Az egykori építési engedélyek alapján a beépítés folyamata, intenzitása és jellemző módja rekonstruálható. Az előadáson az építész korabeli tervrajzok, fotók, képeslapok és dokumentumok segítségével szemlélteti a kiépülés izgalmas folyamatát és kutatásának eredményeit.” (Tárkányi Sándor)

Kreditpont: IGEN