Gear

Irodalmi est – Asszonyírók

irodalom

2024. május 24. péntek 18:00

Irodalmi est: Asszonyírók – Török Sophie, Kaffka Margit és Nemes Nagy Ágnes

Írta: Ferenczfi-Faragó Eszter.
Előadja: Gyulai Zsuzsa Radnóti-díjas versmondó.

Három költőnő, Török Sophie, Kaffka Margit és Nemes Nagy Ágnes élete és versei alkotják a monodrámát.
Három eltérő karakter, három különböző asszonysors. Történeteik nem szorosan vett életrajzok. Valós, izgalmas, ám kevesek által ismert töredékek.
Végletes asszonyok ők, akik merészségükkel, tehetségükkel és lázadó szellemükkel dacoltak koruk konvenciói ellen. Három asszonyíró, három szenvedélyes, megrendítő életút. Három, esendőségében, boldogtalanságában és dicsőségében egyaránt szerethető ember. Három nő, a Parnasszus különböző lépcsőfokain.
A monodráma hősnői egyes szám első személyben idézik fel életük legfontosabb állomásait. Török Sophie, Kaffka Margit és Nemes Nagy Ágnes alakja megelevenedik előttünk, verseik pedig mintegy az adott helyzetben megszületett gondolatok hangzanak el.
Időtartam: 80 perc