Gear

„Szabadesés” – MáMa Duó, Bende Attila

Zene

2024. január 20.,  szombat  18:00

„SZABADESÉS”

szövegek hangokkal / többszólamú invenciók Pilinszky János írásaira

Elmondja: Bende Attila
Többszólamú /hang/ invenciók: MáMa Duó   (Mátrai Péter, Markó Balázs)

A szövegek – lejegyzett gondolatvázlatok. A zene archaikus eleme – az improvizáció. Az előadás szabad mozgás(esés) a fizikai és szellemi térben, Pilinszky János gondolatainak tömegvonzásában. A „vox humana” és „sonus musicus” együtt szólalnak meg. A „magas” irodalom és a zenei kifejezés „ősi” szándéka találkozik. Ez a jelen/lét.