Gear

RÉKE – Régi Épületek Kutatóinak Estje

műemlékvédelem

2019. június 3. hétfő 18.00

A deáki templom bővítése – nemzedékváltás a magyarországi műemlékvédelemben

előadó: Farbakyné Deklava Lilla művészettörténész

A pannonhalmi apátsághoz tartozó Deáki középkori templomával számos alkalommal foglalkozott a középkorkutatás, ám 19. századi vonatkozásai eddig feltáratlanok voltak. Az 1860-as évekre a templom kicsinek bizonyult a megnövekedett igényekhez. A felvetett problémára több megoldás is született, amelyek jól példázzák az intézményesülő műemlékvédelemben zajló korszakváltást, egyben a műemlékes szakemberek közt fennálló generációs különbséget és szemléletváltást. Első terveket még Schulcz Ferenc jegyezte, majd Storno Ferenc kapott felkérést, a megvalósuló terveket végül Schulek Frigyes készítette. A jól átgondolt, a legkisebb bontással járó, logikus koncepció megvalósítása azonban már messze nem sikerült olyan színvonalon. Uradalmi irányítás alatt, helybeli, illetve bár messzebbről érkező, de másod-, harmadvonalbeli kivitelezők végezték a templom kiépítését 18731875-ben. A nyugati irányban végzett bővítés, bár meglehetősen jellegtelen alkotás született, mégis többet megőrzött a középkori épületből, amelynek így csak a nyugati homlokzata pusztult el.

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1.000 Ft). MÉK 2019/14

Kreditpont: IGEN