Gear

RÉKE – Régi Épületek Kutatóinak Estje

műemlékvédelem

2023. február 23. csütörtök 18:00

Lehetséges-e nemzeti építészet a historizmusban? Vázlat a nemzeti stílus megalkotására tett kísérletekről

Előadó: Papp Gábor György művészettörténész

Az építészeti historizmus alapvető jellemzője, hogy a közös európai építészet történeti formáit felhasználva alkot modern igényeket kielégítő, kortárs épületeket. A közös építészeti gondolkodás nem csak a közös nyelvet teremtette meg, hanem (különösen Közép-Európában) bázisát jelentette a nemzeti identitás(ok) építészeti megfogalmazásának. A 19. század középső harmadától kezdődően a történeti építészet helyi emlékeinek egyre bővülő csoportja vált a nemzeti identitást kifejező építészet forrásává. A kanonizált emlékekből kiindulva a század második felétől különböző (jobbára elméleti) kísérletek történtek a nemzeti építőstílus megalkotására. Az előadásban ezekből a kísérletekből (és ritka megvalósult példáikból) mutatok be néhányat, jelezve egyfelől az egyes közép-európai nemzetállamokban folyó hasonló törekvések párhuzamosságát, másfelől a historizmus horizontján belül mozgó nemzeti építőstílus-idea korlátait.

Kép: Quittner Zsigmond: Millenniumi kiállítás, Kereskedelem-, Pénz- és Hitelügyi pavilon. 1896. Klösz György felvétele. BFL.XV.19.d.1.10.019

Kreditpont: IGEN