Gear

RÉKE est – Anyaghasználat a dualizmus kori építészetben

műemlékvédelem

2023. szeptember 27. szerda 18:00

Anyaghasználat a dualizmus kori építészetben –a kőszegi Jézus Szíve-templom cementdíszei és díszműbádog-elemei

Előadó: Pintér Bálint művészettörténész

A lipcsei születésű Ludwig Schöne rendkívül impozáns, de jórészt még feltáratlan életművet hagyott hátra. Szakrális alkotásai közül – a tetőzet tagoltságában, a szobrászati elemek és a bádogdíszek változatosságában – kiemelkedik az 1892 és 1894 között felépült kőszegi Jézus Szíve plébániatemplom. Az épület Schöne – nyolcszög alapú gúlasisakos középtoronnyal ellátott, mintás palatetővel és mázas cserepekkel fedett – gótizáló templomtípusába tartozik, amelyet főként előregyártott, illetve sorozatban előállított elemekkel díszített.

A jelenleg zajló felújítási, rekonstrukciós munkálatok révén bepillantást nyerhetünk a korabeli építési gyakorlatba, a díszműbádogelemek és a homlokzatot díszítő cementáruk készítéstechnológiájába. Megismerhetjük a 19. századi üzemek működését, a különféle eszközöket és katalógusokat, továbbá információt nyerhetünk a kisebb feladatok elvégzésével megbízott vidéki kismesterek, például a kőszegi Petán Mátyás bádogosmester műhelytitkairól.

A fennmaradt levéltári anyagok, illetve a díszítőelemek alapján bemutatásra kerülnek azok a – Schöne általa kedvelt, de gyakran az építészettörténeti kutatások perifériáján elhelyezkedő – cégek, mint például a Julius Oherr & Wilhelm Stepnitz szobrász- és cementüzem, a Pittel & Brausewetter betonárugyár, valamint Heinrich Lefnär fém- és bádoggyára, amelyek termékei hozzájárultak a dualizmus kori épületek historizáló megjelenéséhez. (Pintér Bálint)

Kőszeg