Gear

Régi Épületek Kutatóinak Estje

műemlékvédelem

2019. december 9. hétfő 18.00

Könyvbemutató

Gy. Dávid Gyula: Pákei Lajos hagyatéka
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2019

bevezetőt mond: Káldy Gyula építész

Pákei Lajos építész és a kötet bemutatását követően a szerző Hadik András művészettörténésszel beszélget.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gondozásában idén nyáron jelent meg Gy. Dávid Gyula: Pákei Lajos hagyatéka. Egy századfordulós kolozsvári építész tervrajzai, rajztervei, gyűjteményei című könyve.

A könyv egy repertórium-adattár, amely – félezer oldalon – veszi számba az építész több mint ezer tételből álló ránk maradt, de az elmúlt lassan száz év alatt szétszóródott örökségét a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárától a budapesti gyűjteményekig. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (amely intézmény az Építészeti Múzeum tetszetős anyagán kívül az egykori Országos Műemlék Felügyelőség tervtárának gazdag gyűjteményét is magába foglalja), a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának terv- és dokumentumgyűjteménye, a Magyar Nemzeti Galéria családi arcképei mind-mind további, az életművet vizsgáló kutatás, összefoglaló és elemző feldolgozás lehetőségét nyújtja, rója ránk feladatul. A repertóriumokat függelékek, mellékletek egészítik ki, melyek betekintést nyújtanak az egyes gyűjtemények és őrzési helyek anyagába, áttekintő képet adnak a Pákei család 16. századig visszavezethető leszármazási rendjéről, az építész és műemlékvédő Pákei tervezéseinek, épületfelméréseinek Kolozsvári helyszíneiről. Pákei Lajosról és életművéről szóló könyvészetben a könyvvégi bibliográfia nyújt segítséget.

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1.000 Ft). MÉK 2019/14    

Kreditpont: IGEN