Gear

Petri György-díj 2021

irodalom

2021. december 22. szerda 17:00

2010-ben, Petri György halálának tizedik évfordulóján hozta létre az N&n galéria a Petri György-díjat, amelyet évente a költő születésnapján adnak át. A díjra olyan – elsősorban fiatal – költő, író, drámaíró vagy esszéíró esélyes, akinek még nem jelent meg önálló kötete. A díjazás alapvető szempontja minden esetben a művek eredetisége, szellemisége, formavilága.

A kitüntetés odaadományozásának folyamata során a tavalyi hétről idén – autonóm belső szavazással – kilenc fősre bővült előjelölő testület fejenként egy szerző kéziratát ajánlhatta a zsűri figyelmébe. Az idei évben kísérleti jelleggel a kuratórium tagjai – Forgách András, Márton László, Tóth Krisztina, Várady Szabolcs és az ugyancsak szavazati joggal rendelkező előző évi Petri-díjas, ezúttal Szemethy Orsolya – nem állítottak jelöltet, így a kurátorok a győztest kizárólag a jelölők által felterjesztett pályakezdők közül választják ki. A jelölőbizottság idén kilenc fősre bővült, tagjai Áfra János, Ayhan Gökhan, Bencsik Orsolya, Borda Réka, Csuhai István, Deres Kornélia, Pályi Márk, Selyem Zsuzsa és Sopotnik Zoltán.

A Petri György-díj kuratóriuma december 6-án döntött a 2021. évi díjazott személyéről. Idén három alkotó került a fináléba: Biró Zsombor Aurél, Kósa Eszter és Vados Anna. Közülük Vados Anna kapta meg a kitüntetést.

A díjazott kettős jutalomban részesül: megkapja egyrészt Bálványos Levente képzőművész alkotását, másrészt a Magvető Kiadó megjelenteti a szerző első kötetét.

Az idei díjátadó ünnepség keretében a nyertest Deres Kornélia laudálja, majd Nagy Bálint, a díj alapítója adja át a győztesnek járó tárgyi jutalmat.

Az idei győztes, Vados Anna kötete egy évtizedeken át húzódó, megrendítő történet eseményszilánkjait viszi közel a katarzishoz. Nincs véna című tervezett első verseskötetéről ezt írja Deres Kornélia: „…úgy vezet végig a részleteiben kegyetlen, mégis végtelenül ismerős történeten, hogy a női és férfi szemszögek folyamatos váltakozásban maradnak, ahogyan a fikció és valóság találkozási felületei is minduntalan átírják egymást. Prés alatt az emlék és a képzelet. Az egyéni és társadalmi mérgekkel való szembenézés többszólamú története a Nincs véna, ahol az élőbeszéd rémképei mögött az álom- és rémképeken keresztül megelevenedő belső élet lapul.”

A második helyezést elérő Kósa Eszter Fogyatkozás című verseskötet-terve szelíd tiltakozás a szeretethiány ellen. Tele van meghökkentő, mégis plauzibilis ötletekkel, katasztrofista-kozmikus látomásokkal. „Kósa Eszter csupa meglepetés – írja róla jelölője, Sopotnik Zoltán. – Figyelemre méltó például, ahogy a természet- és tájlíra megújítására tesz kísérletet, vagy ehhez szorosan kapcsolódva a népi költészet rakott szoknyájáról is lekanyarint egy darabot. Teszi mindezt úgy, hogy közben olyan kortárs költészeti trendekre is erősen reflektál, mint az úgynevezett poszthumán keretei között megjelenő testpoétikai törekvések.”

Pontos, gazdaságos, kíméletlen mondatokat olvashatunk az ugyancsak shortlistes Biró Zsombor Aurél novelláiban, amelyek mélyén gondosan elrejtve, elcsomagolva, hiánytalanul megtalálható a mindenkori tragikus szituáció. „Prózai világát feszes mondatfűzés, alulretorizáltság és szenvtelen beszédmód jellemzi – mondja róla az őt jelölő Áfra János –, amelytől csak még kíméletlenebbnek hat az a látlelet, amelyet a narrátorként főszerepbe kerülő fiatalokról ad. Gyakran a szerepviszonylatok kommunikációs helyzetekre kiélezett ábrázolásával sejlenek fel a mérgező családon belüli viszonyok és transzgenerációs traumák, máskor pedig épp az elhallgatás, a motivációk rejtve maradása tartja feszültségben az olvasót.”

A díjátadó ünnepségen közreműködik:

Kéringer László – ének, Németh András – zongora, Zétényi Tamás – cselló

A díjátadót élőben közvetítjük a FUGA YouTube csatornáján: https://www.youtube.com/user/fugabudapest/videos