Gear

Párhuzamos vidékek 2020

építészet

2020. február 12. szerda 18.00

A BME Középülettervezési Tanszék, Lakóépülettervezési Tanszék, Ipartanszék, Urbanisztika Tanszék kiállítása

megtekinthető: 2020 02 23

Középülettervezési Tanszék
helyszín: Pécs, Bauhaus 100

A TT3 helyszínéül a 2019-es tanévben Pécset választottuk, többek közt azért, mert több szálon kapcsolódik a 100 éves Bauhaushoz. Forbát Alfréd, Breuer Marcell és Molnár Farkas pécsi származású volt, Weininger Andor itt járt középiskolába. Molnárnak egy villaépülete, Forbátnak több lakóháza is épült a Mecsek lankáin. Több Pécsen is aktív kortársukat, akik személyesen nem jutottak el Weimarba, Dessauba vagy Berlinbe, erőteljesen inspirálta az új építészet szellemisége, mely felismerhető nyomokat hagyott Körmendy Nándor, Kőszeghy Gyula, Lauber László, Nendtvich Andor, Visy Zoltán és tanszékünk első vezetője, Weichinger Károly itt felépült munkáin. Ez a mai napig meghatározó, karakteres rétegét alkotja a városképnek.
Pécs a modern építészet korszakát megelőző és az azt követő időszakból is rendkívül gazdag épített örökséggel rendelkezik, mely az ókeresztény sírkamráktól az Európa Kulturális Fővárosa 2010-es programja során megvalósult legújabb kortárs beruházásokig terjed. Ez utóbbiak tervezésében tanszékünk oktatói is jelentős szerepet vállaltak. A tudományegyetem jelenléte, a város fesztiváljai, a virágzó kulturális, zenei élet, a borkultúra és a mediterrán klíma Pécset különleges atmoszférájú hellyé teszi.

A kiírt tervezési feladatokat az kapcsolja össze, hogy mind erőteljes városépítészeti vonatkozásokkal rendelkezik: a meglévő szövettel, épített örökséggel találjuk szembe magunkat, mely általánosabban is felveti a meglévő és az új viszonyát. Különösen, ha a Bauhaus és az azt megelőző építészeti korszakok, illetve a kortárs építészeti kultúra és a jelen horizontján a történelem részeként elhalványuló Bauhaus kapcsolatára gondolunk. Mit jelent számunkra ez az örökség? Mennyiben aktuálisak a száz évvel ezelőtt felvetett kérdések?

A tervezési feladatokat úgy állítottuk össze, hogy minél gazdagabb képet kapjunk Magyarország ötödik legnagyobb településének aktuális urbanisztikai, építészeti problémáiról, és ennek kapcsán tudjunk eszmét cserélni épített és szellemi örökségről az abban való helyfoglalásról.

Négy tervezési helyszínt választottunk. Az első a Pécsi Tudományegyetem és több egyéb sportegyesület által használt Szigeti tömb, melyet úgy kellett fejleszteni, hogy a sportfunkciók egy közparkba ágyazottan jelenjenek meg, a lehető legnagyobb nyitottságot biztosítva mind a szabadidős programok, mind a használók számára. A második, a 48-as teret keleti irányból határoló régóta beépítetlen tizes tömb, melynek városszerkezeti elhelyezkedésében rejlő lehetőségeket az egyetem és az ipar kapcsolatát szolgáló oktatási épület tervezésével használtuk ki. A harmadik az egykori Park mozit magába foglaló tömbbelső, melynek rendbetétele elsősorban a belváros parkolási gondjait igyekezett megoldani. A negyedik pedig a Balokány területe, ahol a fürdő és a park újjáélesztésére tettünk kísérletet.

A tervezési programok összeállításában Dr. Csaba Ders, a PTE főépítésze és Szécsi Zsolt, Pécs város főépítésze volt segítségünkre, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni!

Tárgyfelelős: Klobusovszki Péter DLA, egyetemi docens

Oktatók: Gyökér András, doktorandusz, Kemes Balázs DLA, egyetemi adjunktus; Kronavetter Péter DLA, egyetemi tanársegéd

Kiállító hallgatók névsora: Bácsi Kinga, Burányi Fanni, Doba Fruzsina, Egri Mátyás, Ficsor Enikő, Hajós Fédra, Hoffmann Eszter Klára, Horváth Árnika, István Nóra, Jovan Endre Milán, Kiss Krisztián, Ludányi Nóra, Mester-Csiki Borbála, Mezei Fruzsina, Nyeste Adél, Örökös-Tóth Eszter Ágnes, Pájer Tamás, Pintér Alina Felicia, Rátgéber László, Száraz Anna, Szikora Anita, Szolga Kata, Vadányi Zita

Lakóépülettervezési Tanszék
helyszín: Budapest

Az idei Tanszéki terv 3. című tantárgy helyszíneit a Svájcban működő mendrisiói egyetem egyik tankörével közösen választottuk ki. A félév során a Quintus Miller építész vezette csoport is Budapesti helyszínekre tervezett.

A tervezési helyszínek:

  • I. ker. Bécsi kapu tér alatti üres telkek,
  • III. ker. Graphisoft és a K híd közötti terület,
  • VII. ker. Dohány utcai zsinagóga melletti üres telek,
  • III. ker. Árpád híd budai hídfő melletti terület

Október elején a svájci hallgatók négy napig Budapesten a helyszínekkel ismerkedtek meg. Egy alkalommal a BME-n közös workshopot tartottunk, ahol hallgatóinkkal együtt mutatták koncepcióikat. Egyes tervek értékelésébe a mendrisiói konzulensek is bekapcsolódtak.

Érdekes volt megtapasztalni, hogy a különböző építészeti szemlélet és az oktatás eltérő módszertana mellett és ellenére miként jutnak el a hallgatók a végső megoldásokhoz:
– a mendrisói hallgatók a félév során, minden tervfázisban makettekkel és a makettekről készített fotókkal segítették a tervezést, a konzultációt és a tervbemutatást. Módszertanukban egy terv bemutatása, prezentálása mellett a makettezés kiemelt jelentőséggel bír a tervhez vezető alkotó folyamat katalizátoraként, a tervezés közben felmerülő kérdések megválaszolásának eszközeként is. A makettek segítségével vizsgálták a lényegkiemelés és egyszerűsítés tervezés módszertani lehetőségeit, két fogalom, az absztrakció és a reflexió mentén értelmezve az építészeti gondolat alakulásának lépéseit.
– a BME hallgatói a félév során az eddigi oktatásmódszertan alapján haladtak. A tervezett épületek lakó funkcióját, a lakások minőségét a tág környezeti tanulmányokból leszűrt következtetések, a város és az adott társadalmi réteg szociológiai értékelései, elemzések határozták meg és alakították, s adtak megoldást a tágabb és szűkebb lakókörnyezet kialakítására. Az építészeti tervek létrejöttének komplex folyamataként a tervek készítése három egymásra épülő folyamat egysége: hely-kontextus, funkció-tér, tektonika-ornamentika.

Hallgatók: Endrédi Ádám, Szabó Lilla Nikolet, Nguyen Thy Nha Vi, Gyetvai Zsuzsanna, Mezei Fruzsina, Radics Laura, Regős Krisztina, Ballaminut Bianca, Varga Kristóf, Leila Belkhir, Muzapaer Maimaiti, Serhat Yigit, Omid Abbass, Yousef Mahmoud, Obada Sharfo, Nawras Hamdan, Siavash Dadpour

Oktatók: Földes László, Laczó Dániel, Selényi György, Sugár Péter DLA, Roth János DLA, Varga Tamás DLA

Urbanisztika Tanszék
helyszín: Csepel

A BME Urbanisztika Tanszék városépítészeti műtermet indított. Témája a nagyvárosi, telepszerű – vagyis egy városi egységként tervezett, megvalósított, a lakások mellett az alapellátás intézményeivel is rendelkező – komplex lakókörnyezet megértése, fejlesztése, tervezése.

Budapest XXI. kerülete, Csepel adta a féléves munka lakótelepi helyszíneit, ahol országos átlagot messze meghaladva az önálló városként működő kerület lakosságának kétharmada él. A féléves tervezési tantárgy Csepel, annak négy különböző építési korú és karakterű lakótelepe, illetve ezek épületeinek és szabad tereinek folyamatos léptékváltásaira alapozva foglalkozott a tömeges lakhatás témakörével, az örökölt fizikai környezet, a lakótelep komplex, fenntartható megújításának lehetőségeivel.

tantárgyfelelős: Dr. habil Benkő Melinda PhD egyetemi docens

oktatók a magyar műteremben: Fonyódi Mariann PhD egyetemi docens, Monory Rebeka doktorandusz, Vörös Tamás DLA egyetemi adjunktus

TT3 hallgatók: Balaton Anna Lolita, Bönde Tamás, Böröndy Júlia, Csanády Adél, Dóka Antal, Dongó Tamás, Eperjesi Blanka Kincső, Farkas Benedek, Győrfi György Dániel, Fekete Bianka, Kalapács Regina Viktória, Kocsis Enikő, Kocsis György, Kotymán Barbara Alexa, Lukács Orsolya Anna, Molnár Enikő, Nyitrai Gellért Márton, Pálfy Viktória, Papp Sára Anikó, Pribojszki Szabolcs, Révai Márton, Stáhl Nóra, Szabó Karina Kinga, Tóth Zsófi, Török Lili, Veljnsky Dóra, Urbán Zsuzsanna, Virág (Lakatos) Evelin, Vislóczki Gábor

tutors of the international studio: Hlib ANTYPENKO doctoral student, Regina BALLA doctoral student, Dániel VERMES invited consultant

DP3 students: Nouhaila ABBAS, Ali Burak KACAR, Michael Maged Shoukry ANISS, Nowroz ASKANI, Bita AZIZIGHOMSHEH, Alper ERBASI, laroslava KRASIKOVA, Ann Samy Ayad SAMOUR, DPM students (master in Architecture): Farah Khaled BAZIAN, Adi Jamal HADDAD, Dina JUNBLATI, lsadora MARQUEZ ROCHA MACHADO, Aline MARTINS DOS ANJOS, Nazym TAKISHEVA, Husam Sami TUFFAHA ANAS, Mohammad Fares WHBY, Minatullah Taha SAMI

 

Ipartanszék • TT3 + KKX
Next Generation School – a tanulás rendszerei, terei és műhelyei
TT3 – UP ↑↑↑ (munkára fel)!

A TT1 keretében a tematikus év első félévében azt kerestük, hogyan tehető egy meglévő iskola jobbá, mit lehet kihozni abból, ami már többé-kevésbé a rendelkezésünkre áll. A második, TT3-as félévben eredetileg egy új, gyakorlati ismeretekre koncentráló oktatási épület szerepelt a tervekben. Erre a célra átlagos esetben különféle szakiskolák létesülnek, nehezebb terepen viszont ennél több és más kell. Komplexebb működésű, multifunkcionális intézményre van szükség, amely nem csak tanít és szakmát ad, hanem például segít a munkába állásnál és pályázásnál, később pedig egyéni szinten is odafigyel a munkahely megtartására, az esetleges konfliktushelyzetek kezelésére is.

A tágabb célcsoportnak az ún. Neet-fiatalokat választottuk. Az elnevezés a „nem tanul / nem dolgozik” élethelyzetre utal (not in education, employment or training). Európai szinten létező és akut probléma ez, különösen az Unió déli és keleti országaiban.

A tervezési feladat a fentieknek megfelelően egy ún. „foglalkoztatási központ” volt terézvárosi és józsefvárosi helyszínekre, amely szakmát és általános munkavállalási ismereteket tanít, ezzel együtt támogat, mentorál és ha kell, akkor munkahelyet keres, plusz időszakonként még állásbörzének és egyéb rendezvényeknek is helyet ad.

TT3 hallgatók: Berzsák Barna, Bíró Árpád, Chen Ming Rong, Chromicsek Adrienn, Czwick Ágota, Csabafi Enikő, Fercsik Fruzsina, Gellár Jakab, Horváth Daniella, Juhász Dániel, Juhász Júlia, Kishonthy Kata, Kiss Martina, Laczó Eszter, Luleczky Judit, Makki Boglárka, Molnár Judit, Monostori Fanni, Móré Bence, Nagy Attila, Petró Liza, Racskó Anna, Samicskov Milán, Soós Zsófia, Szabó Petra, Szunter Tibor, Vágó Borbála, Varga Eszter, Varga Lilla, Vörös-Grigoriu Eszter, Zólomy Júlia

KKX hallgatók: Blaesius Bence, Borzon Antónia, Kiss Bálint, Koller Domonkos, Nagy Dániel, Stelczer Barnabás, Tropotei Alexandra

TT3 konzulensek: Fábián Gábor, Helfrich Szabolcs, Nagy Iván (tárgyfelelős), Sági Gergely, Szécsi Zoltán, Terbe Rita, Vasáros Zsolt.

KKX konzulensek: Árva József, Szűcs Gábor (tárgyfelelős)

 

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft). MÉK 2019/387