Gear

Párhuzamos vidékek 2019

építészet

2019. március 7. 19.00

BME Középülettervezési Tanszék, Lakóépülettervezési Tanszék, Ipartanszék, Urbanisztika Tanszék

megtekinthető: 2019 03 17

Középülettervezési Tanszék: Badacsony kultúrtáj

Badacsony sokrétű, összetett jelenség. Domborzati elemként egyedülálló tájképi együttest alkot a Tapolcai medence többi tanúhegyével és a Balatonnal. A földtani, zoológiai, botanikai, tájképi és kultúrtörténeti értékekben rendkívül gazdag badacsonyi vidék jelenleg tájvédelmi védettséget élvez.  A természeti környezet és az ember harmonikus együttélése azonban itt sem problémamentes.

A kurzus többek közt arra keres választ, hogy van-e létjogosultsága még azon elképzeléseknek, melyek sajátos regionális építészetben látják egy ehhez hasonló kultúrtáj környezeti, esztétikai megújításának zálogát? Hogyan békíthetők össze a tájvédelem, a gazdálkodás és a turizmus nagyon eltérő szempontjai? Milyen térhasználati minták jellemzik a csak néhány napig itt tartózkodó turistákat és a helybelieket, és ezek milyen térbeli kereteket kívánnak, implikálnak?

Szűkebben vett tervezési területünk Badacsonytomaj. A félév első harmadában vizsgálatokat, problématérképeket készítettünk a település lehetséges fejlesztési területeiről: (1.) Badacsonyőrsi strand, (2.) az egykori Turinform és a Poharazó környezete (Borvidéki látogatóközpont), (3.) Badacsonytomaj új városközpontja (Rendezvénytér) és (4.) a kikötő környezete. Az ezekben megfogalmazott javaslatok alapján kis középületeket terveztünk.

 Lakóépülettervezési Tanszék: Diákváros

Az idén tervezési feladatunk a Budapest 2030 programhoz kapcsolódott. A páratlan természeti adottságokkal és városi kapcsolatokkal is rendelkező soroksári Duna-ág mentén lévő barnamezős terület kezd felkerülni Budapest mentális térképére. A leendő fejlesztési elképzelések alapján a KKBK nemzetközi, meghívásos építészeti tervpályázatot hirdetett meg „Budapest Déli Városkapu Fejlesztés” címen. A tervpályázati kiírással összhangban a hallgatóknak a Nagyvásártelep környezetében a budapesti egyetemi hallgatóság számára 8–12 ezer kollégiumi férőhelyet biztosító lakókörnyezetet kellett megtervezni.  Tantárgyunk keretében ezen nagyléptékű feladat megoldására vállalkoztunk: milyen is a jövő városa, milyen lehet Budapest új városrésze, miként is képzelik el a hallgatók a jövő diákvárosát?

Urbanisztika Tanszék: Városfejlesztés a ráckevei Duna-parton

Az Urbanisztika Tanszék a 2018/19-as tanév őszi félévében a Tanszéki Terv 3 tantárgyban egy összefüggő városi környezet komplex környezetalakításával foglalkozott, miközben kapcsolódott a tanszék DANUrB nemzetközi projektjéhez, mely a turisták és helyi közösségek által (újra)felfedezhető városi értékeket keresi kisvárosaink Duna-partjain. A félév helyszíne a Ráckeve építészeti örökségekben gazdag történeti belvárosa mellett húzódó Duna-parti szakasz, melynek integrálása a város életébe a feladat elsődleges célja volt.

A félév első felében a csoportos kutató- és programalkotó munkán volt a hangsúly, ahol közös vizsgálatokkal ismertük meg a település egészének természeti környezetét, településszerkezetét, településképét, kortárs fejlesztési adottságait, majd a léptékek folyamatos szűkítése révén jutottunk el az egyénileg tervezendő épületek és azok közvetlen környezetének tervezéséig.

Ipartanszék: Hibrid (lakó)épületek

A Tanszéki Terv tárgy keretében 2018-ban először próbáltuk ki a „tematikus év” formát, aminek keretében végig a komplexitás témáját jártuk körül. A tavaszi félévben a hallgatók gödöllői helyszínekre terveztek különböző „koktélokat”, multifunkcionális, vagy még pontosabban hibrid épületeket. Ősszel emeltük a tétet, méretben, bonyolultságban és komplexitásban egyaránt.

Egy hibrid épület esetében nem feltétel a nagyvárosi (kozmopolita) környezet, bárhol megjelenhet ez az épülettípus. Ettől függetlenül az ideális terep mégis a sokszorosan rétegzett, ellentmondásokat hordozó urbánus környezet. Budapest nagyobb része és a belvároson belül a „Nyócker” egyes negyedei, tömbjei egyértelműen ilyenek. A félév keretében az itt található mini foghíjakat próbáljuk meg belakni, kitölteni az űrt minden értelemben.

Kamarai tagok 0,5 kreditpontot igényelhetnek (500 Ft). MÉK 2019/14

Kreditpont: IGEN