Gear

Narmer Építészeti Stúdió – Sequentia Curiosa

építészet

2024. május 8. szerda 18:00

Narmer – Sequentia Curiosa / Back from Venice

2024. május 8-tól május 26-ig Janáky István terem

A kiállítást bemutatja: Ritoók Pál művészettörténész.
A Narmer Építészeti Stúdió kamarakiállítása, amely kapcsán a megjelenített fizikai és virtuális tartalmak betekintést engednek a Stúdió működésébe, az ott folyó munka szerteágazó, számtalan kapcsolódást, mondhatni szinapszist mutató világába.
A sequentia latin eredetű szó, jelentése követés, kíséret; mai értelemben sorozatok újrajátszását jelenti. A zenében valamely motívum megismétlését, a kémiában kapcsolódási sorrendet, az informatikában az elemi programozási struktúrák egyikeként az egymás utáni utasítások végrehajtását, a földtanban a képződmények sorrendjére utal. Napjainkban a genetikai vizsgálatok, azaz szekvenálás képi megjelenítésének pixelsorozatai reprezentálják ezt a leginkább szembeötlő módon. Az építészetben a szekvenciát tekinthetjük bizonyos viselkedések, begyakorlott módszertanok követésének is. A praxisban alkalmazott rutinjaink is sajátos szekvenciák, amelyek a különböző léptékű, fókuszú és programú feladatainkra jellemzően újragondolandók. Ha a feladatok és az érdeklődés igen széles horizonton mozognak, akkor a kapcsolódások száma is szükségszerűen sokszorozódik, számos kereszteződés, csomópont, sűrűsödés jelenik meg.
Stúdiónk 2000-es alapítása óta a különböző léptékű projektek száma ötszáz feletti, amelyet terveztünk és/vagy koordináltunk, ezek jelentős része meg is valósult. Érdeklődésünk kiemelt területe a kulturális örökségvédelem, így interdiszciplináris munkáinkban az építészet olyan határterületei is megtalálhatóak, mint a műemléki épületekkel kapcsolatos tervezés, múzeumi kiállítások és prezentációk tervezése és megvalósítása, régészeti kutatás, tudományos igényű építészeti kutatás, publikálás és virtuális rekonstrukció, egyedi bútortervezés, grafikai tervezés. Több olyan látogatóközpontot tervezett a stúdió, amelyek nemzeti parkokkal, régészeti-paleontológiai lelőhelyekkel kapcsolatos interpretációt is magukba foglaltak. Azok a munkáink, amelyek elsősorban kulturális-értékmentő célzatúak, sokszor több hazai és külföldi egyetemmel kooperációban folynak. Részt veszünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nagyszabású szíriai értékmentő munkáiban, a világörökségi Crac des Chevaliers középkori vár háború utáni kárfelmérési és helyreállítási terveit készítjük nemzetközi koprodukcióban. Immár évtizedes távlatban vagyunk aktívak Egyiptomban több helyszínen. A luxori projektben az ELTE Egyiptológiai Tanszék által gesztorált és a BME Exploratív Építészeti Tanszéke által vezetett South Khokha Project interdiszciplináris régészeti-építészeti kutatásának dokumentálásán, a maradványok helyreállításának tervezésén, az eredmények publikációján dolgozunk. Az Exploratív Építészeti Tanszékkel együttműködésben a Hassan Fathy Survey Mission in Egypt munkáját támogatjuk, továbbá Erdélyben, a Somló hegyen, Rudabányán és legutóbb Mexikóban végeztünk nagyszabású felmérő, dokumentáló és értékmentő munkát.
A kiállításon a Stúdiónk működését szekvenáljuk, azaz néhány kiválasztott projektet a tervezési és megvalósítási folyamatra jellemző tárgyakkal és kapcsolódó információkkal mutatunk be a „szertári” hangulatot sugárzó installáció egyen-üvegeiben. Az üvegek oldalán az alapadatok mellett a Stúdió működését, szerteágazó fókuszát jellemző kulcsszavakkal kódoljuk az adott projektet, azaz a workflow szellemi fókuszát szekvenáljuk. Az üvegek elhelyezése, a válogatás sajátosságai és a megjelenített fizikai és virtuális tartalmak betekintést engednek a Stúdió működésébe, munkánk szerteágazó, számtalan kapcsolódást, mondhatni szinapszist mutató világába. A tárlat 2023. május 20-november 26. között a Time Space Existence kiállításon a Palazzo Bembo-ban volt látható, amely a Velencei Építészeti Biennálé egyik kísérőrendezvénye volt.
Kreditpont: IGEN