Gear

Könyvbemutató / Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet

könyvbemutató

2022. május 25. szerda 17:30

Laki János (szerk.): A megtestesült elme a filozófia történetében. Akadémiai Kiadó, 2022

Kondor Zsuzsanna (szerk.): A megtestesült elme. Fókuszban a test. Akadémiai Kiadó, 2022

Tőzsér János beszélget a kötetek szerkesztőivel és szerzőivel

                                            

Az utóbbi évtizedekben a megtestesült elme (embodied mind) gondolata nemcsak a filozófia, hanem a szaktudományos vizsgálódás területén is megjelent. Az alapgondolatban megfogalmazódó igény szerint az elmét nem a számítógép analógiája mentén a külvilágtól elszigetelt, mintegy önjáró mechanizmusoknak engedelmeskedő intellektuális gépezetnek kell tekinteni, hanem mint a testi és környezeti hatásokkal együttműködő, dinamikusan változó, a mindennapi, profán készségeken építkező jelenséget kell vizsgálni. A megtestesült elme koncepciója közvetlenül érinti az érzékelésről, a test szerepéről, a fenomenális tapasztalatról és a környezettel való viszonyról alkotott elképzelést, valamint hatással van bizonyos módszertani és fogalmi előfeltevésekre, elkötelezettségekre is.