Gear

Szalai Tibor: Brettschneider Architektúrák

2019. október 7 – november 4.

Szalai Tibor: Brettschneider Architektúrák

kurátor: Szabó Anna Julianna
tanácsadó: Szoboszlai János

Szalai Tibor (1958–1998) számára a 80-as évek közepétől készített nagyméretű, szoborszerű, architektonikus részletekkel is építkező papírinstallációi hozták meg a nemzetközi elismerést. 1985 és 1998 között számos rangos külföldi (Bécs, Amszterdam, Velence, Stockholm, Graz, Ulm, Bréma, Sydney, Varsó, Zágráb) kiállításon vett részt ilyen, a helyszínen épített papírinstallációval. 1988-ban a XLIII. Velencei Képzőművészeti Biennále nemzetközi kurátorok által összeállított Aperto című kiállításának meghívott kiállítója volt. Ebben az időben több közös kiállításon szerepelt együtt itthon és külföldön is a dekonstruktivistákként ismert Bachman Gáborral, Rajk Lászlóval, Kovács Attilával.

A BSCH-architektura című papírinstalláció, papírszobor Szalai legeredetibb műtípusa lett, egyazon téma ismételt feldolgozása, amelyben a kortársak és az utókor az invenciót, a monumentális és mégis törékeny építményt, és nem utolsósorban a helyszíni megvalósítást, a rögtönzést csodálták. Pa­pír­ins­tal­lá­ci­ó­i­nak kö­zös, tra­gi­kus sor­sa, hogy szinte teljesen elpusztultak. Ez az oka, hogy ki­ál­lí­tá­sun­kon nem az ere­de­ti mű­ve­ket, ha­nem a ki­ál­lí­tá­sa­i­ról önmaga által fotózott és tablókba rendezett do­ku­men­tá­ci­ó­kat (valamint a felnagyított fotók nyomatait) mu­tat­juk be. A né­hány fenn­ma­radt elem, tö­re­dék mel­lett egyet­len ép objektje, a Ma­gyar Nem­ze­ti Ga­lé­ria meg­ren­de­lé­sé­re MDF-lap­ból, va­gyis im­már nem pa­pír­ból ké­szí­tett plasz­ti­ká­ja (BSCH Ar­chi­tek­tú­ra, 1995).

„Aki valaha látott egyet is ezekből a varázslatos, fehér papírkonstrukciókból, ha leküzdötte a teljesítmény iránti csodálatát, észre kell hogy a vegye a káosz és a rend törékeny egyensúlyát.” (Néray Katalin)

 

Fotó: Kocsis Ferenc