Gear

SOPHIA – Avagy mit keresnek a nők a filozófiában?

2022. szeptember 29. csütörtök 18:00

Kerekasztalbeszélgetés kortárs magyar filozófusok részvételével

Mit jelent ma a nők számára a filozófusi lét? S mit jelent vajon „a filozófia számára”, hogy nők is művelik? Mint ismeretes, női gondolkodók már az ókorban is voltak, de a filozófiatörténetekből jellemzően kimaradtak. Számos, 20. században írt filozófiatörténetbe is inkább csak a filozófiai feminizmusról kerültek be passzusok, s nem magukról a női gondolkodókról.

Persze női filozófusok nagyobb számban eleve csak a 20. században jelentek meg, s gyakorta azzal az igénnyel léptek fel, hogy saját női identitásukat megfogalmazzák, ehhez kapcsolódóan pedig – a patriarchális bölcseleti hagyományhoz kritikailag viszonyulva – új emberképet dolgozzanak ki.

A kerekasztalbeszélgetés témáját a női gondolkodók kortárs filozófiában betöltött szerepe adja. Egészen konkrétan az, hogy mit jelent ma Magyarországon nőként filozófiát művelni. Van-e egyáltalán olyan filozófiai diskurzus, amelyben a női aspektusnak helye van? S ebben a patriarchális gyökerekkel rendelkező szakmában milyen érvényesülési lehetőségei vannak egy nőnek? Jelen van-e a nemi diszkrimináció bármilyen formában, működik-e kettős mérce, stb.? Meglehet, ezeknek a kérdéseknek már nincs létjogosultságuk, mert a posztfeminizmus korszakát éljük, amikor a női aspektusból megfogalmazott teóriáknak nincs emancipációs erejük, hanem mint minden filozófia az emberi létezés legáltalánosabb – etikai, társadalomfilozófiai, esztétikai, vallási, ontológiai – problémáival foglalkoznak…

Résztvevők:

Réz Anna (filozófus)

Darida Veronika (filozófus)

Horváth Orsolya (filozófus)

Zvolenszky Zsófia (filozófus)

 

Moderátor: Széplaky Gerda (filozófus)