Gear

RÉKE – Régi Épületek Kutatóinak Estje

műemlékvédelem

2019. április 29. hétfő 18.00

Rekonstrukció előtt az Iparművészeti Múzeum. Szemelvények az épület történetének
kutatásából

előadó: Csáki Klára és Hajtó Kornélia restaurátorok

Az Iparművészeti Múzeum épülete, fennállásának több mint 120 éve alatt sok mindent
megélt. Az építéskor meghozott néhány, nem éppen előnyös döntés, a kivitelezés módjában
hordozott hibalehetőségek és később a második világháborús, majd az ’56-os sérülések,
valamint az azok nyomán végrehajtott néhány kényszerintézkedés, kényszermegoldás mind
hozzájárultak ahhoz, hogy az épület a XXI. század elejére igencsak leromlott állapotba
kerüljön. 2012-ben tervpályázat került kiírásra a múzeum épületének teljes és átfogó
rekonstrukciójának megtervezésére. A tervpályázati kiírás magában foglalta a Lechner Ödön
és Pártos Gyula által tervezett épület egyik, meg nem épült szárnyának a megtervezését is. A
szakmai zsűri a Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft. pályázatát díjazta első helyezéssel, így a
teljeskörű műemléki helyreállítás megtervezésére az Építészstúdió megbízást kapott. A
tervezés és műemléki kutatás megindult. A kutatásban korábban résztvevő két szilikátszakrestaurátor, Csáki Klára és Hajtó Kornélia tár elénk néhány érdekességet az épületről.

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft). MÉK 2019/14

 

Kreditpont: IGEN