Gear

RÉKE-est – Andocs, egy barokk kori ásatás nyomában

műemlékvédelem

2024. április 25. csütörtök 18:00

Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete (RÉKE)-est – Szűz Mária andocsi temploma és kolostora

Előadók: Galamb Zsuzsanna művészettörténész és Fülöp András régész.

Andocs kegytemploma és hajdani ferences kolostora Külső-Somogy egyik legnevezetesebb műemléke, egyházi kultuszhelye.

A középkori eredetű templom Madonna-szobráról már a 17. század közepén megemlékeztek a jezsuita atyák, akik missziós tevékenységet indítottak az akkor még török hódoltság alá tartozó Somogyban. A 18. század elejétől a ferencesek vették át a rendházat, akik alatt Andocs komoly búcsújáró-hely lett. Kolostoruk és templomuk a 18. század közepén nyerte el mai formáját.

A kolostor történeti adatairól, az épületegyüttesben felvett értékleltár tanulságairól és építéstörténeti következtetéseiről a MÉM MDK Kutatás Osztályának két munkatársa tart beszámolót.
Fotó: F. Tóth Gábor.

Kreditpont: IGEN