Gear

Pest-budai ikonok 5. „A közös érdek józan felismerése”

irodalom, várostörténet

2022. június 24. péntek 18:00

A Petőfi Irodalmi Múzeum programsorozata

Házigazda: Fónagy Zoltán történész

Beszélgetőtársak: Fábri Anna irodalomtörténész és Tóth Árpád szociológus
Közreműködik: Darvas Kristóf zongoraművész, Hajduk Károly színművész

Utolsó várostörténeti beszélgetésünk során a hazai egyesületi forma felvirágzásáról ejtünk szót. Kik vállalkoznak az önszerveződésre és milyen társadalmi cél szolgálatában? Hogyan tudjuk az egyesületeket megérteni nemzetközi viszonylatban, és van-e ezeknek bármilyen magyar karaktere a reformkori Pest-Budán? Mennyire tudta a polgári önszerveződés a társadalom különböző rétegeit megmozgatni, és ezek a szervezetek mennyire tudták a társadalmi előrelépést, illetve a nemzetépítést szolgálni? S végül, de nem utolsó sorban – mindebben milyen szerepet játszik az irodalom?

Belépőjegy: 500.- Ft.

Jegyvásárlás:

https://jegymester.hu/production/180563/fuga-budapesti-epiteszeti-koezpont-pest-budai-ikonok-5/18000754

A Pest-budai ikonok eseménysorozatról

Hogyan ragadhatjuk meg azt a zsibongó, rohamosan növekedő várost, amely a köztudatban a nemzeti öneszmélés és fejlődés helyszíneként él? Kik formálják a városi teret és mit lát a pesti utcákon sétáló Petőfi? És ami a legfontosabb: hogyan ismerünk rá a mai Budapestre a főváros születésének hajnalán?

A Petőfi-bicentenáriumra készülve új, ötalkalmas sorozatot indítunk a Fugában februártól, amely a 19. század elején lezajló, gyors ütemű városfejlődés néhány ikonikus mozzanatát térképezi fel. Beszélgetőpartnereink a legkülönfélébb tudományterületek képviselői, akik a reformkori Pest-Buda tereit, jellegzetességeit, problémáit szemrevételezve vonnak párhuzamot az egykori és mai városi táj között. Történészek és irodalmárok, szociológusok és írók kommentálják a főváros jelenségeit egy-egy korabeli sajtóhíren, irodalmi művön, napló- vagy regényrészleten keresztül. Célunk, hogy megértsük azoknak a hatóerőknek a sokszínűségét, amelyek városunkat alakítják és róla kialakult percepciónkat meghatározzák.

A program Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója tiszteletére 2022 szeptemberében induló Petőfi200 bicentenáriumi emlékév keretében valósul meg.