Gear

Párhuzamos vidékek /ONLINE

építészet

2021. február 10 – március 1.

A BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék, Lakóépülettervezési Tanszék, Ipartanszék, Urbanisztika Tanszék közös kiállítása

A kiállítás megnyitója megtekinthető YouTube-csatornánkon

A kiállítás a BME Építészmérnöki Kar tervezési szakirányra felvett hallgatóinak munkájáról ad számot, amelyet a 4 tervezési tanszéken készítettek. A kiállítás 2021-ben tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a FUGA-ban. A hallgatók, tanáraik és konzulenseik Budapest és vidéki települések élő, valóságos problémáival foglalkoztak, innen a címbeli „vidékek” szó. A vidékek azért párhuzamosak”, mert bár tanszékenként különböznek a helyszínek, de a tematika hasonló: a település, települési egység egészének a vizsgálatától elindulva a beépítési terveken keresztül jutni el a konkrét épületek megfogalmazásáig. A hangsúly a komplex gondolkozás folyamatán van, a cél a tervezés társadalmi dimenzióinak a megtapasztalása, ami az építésznek a konkrét közösség iránt érzett felelősségén alapul.

BME Középülettervezési Tanszék
RE:pres* EPRESKERT-REKONSTRUKCIÓ ÉS FEJLESZTÉS – TERVEZZÜNK KÉPZŐMŰVÉSZEKNEK!  Tanszéki Terv 3.

A félév során a felsőfokú művészeti képzés kortárs oktatási tereivel foglalkoztunk. Milyen téri keretek a leginspirálóbbak a művésszé váláshoz? Megfordítva –  hogyan képes hatni a kortárs képzőművészet a kortárs építészetre? Milyen módon helyezhető el egy minden igényt kielégítő korszerű oktatási épület egy rejtélyes, látszólag időn és téren kívül álló, műemlékekkel, szobrokkal telezsúfolt kertben? Új típusú, korszerű épületekre van szükség! Hogyan fognak ezek viszonyulni a meglévő lassan másfélszáz éves épületállományhoz?

2020 őszén a Tanszéki terv 3. tárgy tervezési helyszínéül a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) fenntartásában lévő Epreskertet választottuk. Budapest VI. kerületében a Bajza, a Szondi, a Kmety György és a Munkácsy Mihály utcák által határolt területen működnek a Festő-, Szobrász- és Látványtervező Tanszékek műtermei, ezen kívül, fém-, bronzöntő, kőfaragó, gipsz- valamint üvegműhelyek.  Itt nyílt a múlt században a Festészeti Mesteriskola Benczúr Gyula vezetésével, amelyet 1887-ben, öt évvel később Lotz Károly festőiskolája, valamint Stróbl Alajos szobrásziskolája követett. Az első épület 1884-ben épült fel Benczúr Gyula műteremházaként, melyet Lotz és Stróbl műtermei követtek. Ezek az épületek – kisebb-nagyobb átalakításokkal – még mindig állnak, jelenleg is műtermek. A többször átalakított, kibővített épületállomány jelentős megújításra szorul.

A hihetetlenül izgalmas hely kiválóan alkalmas volt arra, hogy a Középülettervezési Tanszék által gondozott három stúdiótémát, az EMLÉKEZET, FENNTARTHATÓSÁG és INNOVÁCIÓ hármasát integráltan, együtt tartsuk szem előtt a tervezési folyamat során.

A kritikák során vendégeink voltak az MKE tanárai: Csanádi Judit a Látványtervező Tanszék egyetemi tanára, aki az egyetem fejlesztési terveiről is tartott előadást, Sugár János és Szegedy-Maszák Zoltán, az Intermédia Tanszék egyetemi tanárai. Epreskerti sétánkon pedig Révész Emese egyetemi docens, művészettörténész, a kert történetének kutatója csatlakozott hozzánk.

A félév három részre tagolódott. Az elsőben óráról órára négy kisfeladat segítségével igyekeztünk minél több információt szerezni a tervezési területről és ezeket vázlatokba, javaslatokba öntöttük. A második rész a telepítéssel, az épületek helyszínre illesztésével foglalkozott és a vázlattervvel zárult, itt lehetőség szerint párosával dolgoztunk. A harmadik rész az épületek és környezetük részleteinek egyéni kidolgozásával telt és a végleges tervvel fejeződött be. /Klobusovszki Péter DLA, egyetemi docens, tárgyfelelős /

A Középülettervezési Tanszéken a Tanszéki terv 2. és 3. tárgyak egyaránt az Epreskerttel foglalkoztak.

A tárgyat oktató tanárok: Balázs Mihály DLA, egyetemi tanár; Bartha András Márk DLA, egyetemi adjunktus; Fejérdy Péter DLA, egyetemi adjunktus; Karácsony Tamás DLA, egyetemi docens; Klobusovszki Péter DLA, egyetemi docens; Rose Balázs, doktorandusz; Schrammel Zoltán DLA, egyetemi adjunktus; Szabó Levente DLA, egyetemi tanár; Vannay Miklós DLA, egyetemi adjunktus

A magyar képzés hallgatói: Ambrusz Vivien, Ábrahám-Fúrús András, Bakó Dávid, Bánkuti Eszter, Basa Máté, Brackó Zsombor, Czap Tímea, Farkas Anna Virág, Gunther Ágota, Gyöngyösi Eszter, Horváth Erzsébet, Kasztovszky Tamás, Koppány Bernadett, Lestyán Enikő, Macsek Kata, Márki Franciska, Molnár Csenge, Mónus Petra, Moró Júlia, Nagy Olivér, Nyíri Csongor, Oláh Liliána, Orosz Helga, Rácz-Szabó Barnabás, Suri Sára, Szabó Roland, Szalai Csenge, Szemmelveisz Nikolett, Szvath Réka, Tokai Vivien, Tóth Bence, Walton Mihály, Zacher Márton, Zubek Károly

Az angol képzés hallgatói voltak: Jovana Bogdanović, Ilham Farah Al-Hajjar, Jaber Haneen, Thomas Sophia, Tamar Kochiashvili, Tergel Bayarsaikhan.

 

BME Lakóépülettervezési Tanszék _ Tanszéki terv 3. _ XII. ciklus

A 2020/2021. évi tanévünk őszi szemeszterében Sopron belvárosának egy kis részével foglalkoztunk. Az Ógabona tér – Petőfi tér – Széchenyi István tér – II. Rákóczi Ferenc utca – Szög utca – Hátulsó utca által határolt területet szemeltük ki tervezési helyszínül. A megújult Várkerület szomszédságában lévő területen több foghíj telek, leromlott állagú épület található. Megítélésünk szerint a Sopron történetiségére, hagyományaira alapuló kortárs építészeti arculat kialakításában potenciális a helyszín.

A féléves program keretében együttműködésre hívtuk a Soproni Egyetemet, de a pandémia sajnos felülírta közös szándékainkat. A szemeszter elején még közösen be tudtuk járni a helyszínt a soproni Főépítész Hivatal munkatársával.

A tervezési kurzus során a hallgatók kisebb, 4–5 fős csoportokban kezdték meg a munkát. Az első feladatrész a helyszín tüzetes vizsgálata: bejárással, fotózással, történeti, szociológiai, környezeti kutatással. Amikor a tervezési terület minden hallgató számára teljes egészében ismerté vált, a terület hasznosítására a csoport közös, újszerű városépítészeti javaslatot készített. Ezután a közösen kialakított városépítészeti koncepcióban meghatározott épületek közül minden hallgató választott, majd a közös szabályozási paraméterek betartásával elkészítette épületének terveit. Évről évre fantasztikus élmény a Párhuzamos vidékek kiállításon való részvétel. Az idén minden nehézség ellenére Sopronba is szeretnénk eljutni egy kiállítás keretében terveinkkel! /Varga Tamás DLA egyetemi docens, tantárgyfelelős/

tantárgyfelelős:
Varga Tamás DLA egyetemi docens

konzulens: Földes László
hallgatók: Béleczki Dávid, Beleznai Kornél Zoltán, Újvári Ádám, Véber Vanessza

konzulens: Sugár Péter DLA; Selényi György Tamás
hallgatók: Csehi Eszter Katalin, Jaczkó Stefánia Janka, Madarász Zsuzsa, Szakács Domonkos, Velky Anna Luca

konzulens: Perényi Tamás DLA, Batári Attila
hallgatók: Derék Róbert, Edlmayer Fanni, Menyhárt Evelin, Rudolf Blanka Ivett

konzulens: Varga Tamás DLA
hallgatók: Bathó Botond, Csallóközi Dániel, Gaál Renáta Dóra, Kovács Bátor Levente, Lajkó Dóra Judit

konzulens: Laczó Dániel; Kruppa Gábor
hallgatókAissaoui Afaf, Atalay Berk, Azizighomsheh Bita, Erbasi Alper; Kibaroglu Ceren, Levy Albuquerque de Almeida Hanna, Muhammed Rebwar Abubakir, Possatti de Oliveira Marina, Turan Mehmet Furkan

 

BME Ipartanszék 2020 ősz TT3 / Reclaim 2.0
Szilas-patak / Rákospalota – vissza a jövőbe…

 

A Szilas-pataknak Budapest létrejöttekor még semmi köze nem volt a városhoz, egy volt a főváros környéki kisebb vízfolyások közül. Ma már áthalad több kerületen is, de lényegét tekintve még most is egy hosszabb szakaszon Budapest szélét jelöli, határhelyzetben van város és „természet” között.

A múlt század ötvenes éveinek elején a patak még nagyjából természetesnek tekinthető vízfolyás volt, évtizedek óta viszont csak egy betonteknőben csordogáló vízelvezető árok, amelyet érzéketlenül elvágtak a forrásai egy részétől. Jelentéktelennek tűnik, de a benne rejlő potenciál meglepően nagy. Nincs kizárva, hogy a budai Ördögárokhoz hasonlóan egyszer eltűnik a föld alatt, de elképzelhető ettől eltérő forgatókönyv is. Arra is van lehetőség, hogy Budapest északkeleti oldalának zöld gyűrűje a patak mentén alakuljon ki, Újpest és Rákospalota mentén. A torkolati szakasz Káposztásmegyer és Újpest között pozitív példának tekinthető, különösen a Szilas-park területe, ahol többek között színvonalas játszóterek, valamint szabadidő- és pihenőpark valósult meg, a Városligettel összemérhető méretben.

A félév nem a városszerkezet begyógyítására és beépítési lehetőségekre koncentrált, bár ezek is nagyon fontosak és vizsgálatuk elkerülhetetlen. A középpontban a patak és a mellette futó zöldsáv létrehozása állt, hogy megteremtsük egy fenntartható fejlődés alapjait. Ehhez természetesen felszínre kellett hozni a vízfolyást mindenhol, és parkosítani a partjait, összesen legalább 30–40 méteres szélességben. Amint ez a „zöldfolyam” előállt, begyógyult egy seb. Plusz létrejött egy elég nagy vonzáskörzetű, és remek adottságokkal rendelkező terület, amely nem kell, hogy teljesen beépítetlen maradjon, csak a funkció kiválasztásánál kell arra odafigyelni, hogy az együtt éljen az öko-folyosóval.

A konkrét tervezési feladatoknak és funkcióknak ehhez kellett alkalmazkodniuk. A programalkotásnál a hallgatók szabad kezet kaptak, foglalkozhattak a leendő kerékpárúttal, a Liva-malommal, a lakótelepen élőkkel, de a volt Növényolajgyár is szerepelt a tervezési helyszínek között. A „reclaim” szónak több jelentése is van, mi ezek közül 2020 őszén a gyógyításra figyeltünk, új egyensúlyi helyzeteket kerestünk és próbáltunk kialakítani. Remélem sikerrel!  /Nagy Iván DLA egyetemi docens, tárgyfelelős/

 

TT3 + TT ME:

Bodó Sára, Borics Péter, Dávid Eszter, Ferenczi Natália, Gugi Anna, Imre Sára, Kiss Barnabás, Kiss Márton, Kucsma Norbert, Kukolya Blanka, Magda Zsófia, Marinkás Anikó, Pohli Anna, Purev-Ochir, Ori-Ujin, Rostás Nikolett, Somlói Fazekas Luca, Szeitl Virág, Tótok Adrienn, Trixler Szabó Péter, Varga Sarolta, Felső Márk, Kiglics Márton, Kunkli Imre, Mihályi Kristóf, Tatai Viktória, Claudy Noor Fathia, Mohammad Gerami, Kamila Kaltay, Worood Adel Shbeikat, Dana Taleb, Roberia Rubia Belizario Torres

KKX: Chladny Gergely, Geönczeöl Anna, Hernádi Zsombor, Nádasi Ádám, Stadler Anna, Szűcs Viktória, Varga Kamilla

BME Urbanisztika Tanszék / TANSZÉKI TERVEZÉS 3M / BMEEPUIT711 / BMEEPUIM001
2020/21 őszi félév

2019-től a BME Urbanisztika Tanszék URBAN HOUSING LAB kutatási témájához kapcsolódva az építészmérnök osztatlan képzés negyedéves (Tanszéki tervezés 3) TT3 és a mesterképzés első féléves (Tanszéki tervezés M) TTM magyar és angol nyolckredites tantárgyainak közös városépítészeti műtermet indított. Témája a nagyvárosi, telepszerű – vagyis egy városi egységként tervezett, megvalósított, a lakások mellett az alapellátás intézményeivel (bölcsőde, óvoda, iskola, rendelő, kereskedelem, stb.) is rendelkező – komplex lakókörnyezet megértése, fejlesztése, tervezése.

A 21. század Budapestjén, elsőként Budapest XXI. kerülete, Csepel adta a féléves munka helyszíneit, majd a 2020/21-es tanévben a 3. kerület, Óbuda-Békásmegyer (lakótelepei pl. Gázgyári, Bécsi úti, Kísérleti 1960-ból, nagypaneles központ, békásmegyeri, posztmodern Pók utcai, lakóparkok a 90-es évektől, stb.) A tervezési helyszín a Békásmegyer-Kelet paneles lakótelep és a családi házas Római fürdő városrész közti Pünkösdfürdő utca, illetve lakófejlesztési területként az itt található volt ideiglenes piac több mint egy hektáros területe. A műterem léptékváltásokra alapozva foglalkozott a tömeges lakhatás témakörével, az örökölt fizikai környezet megértésével és mai fejlesztési lehetőségeivel.

A félév három szakaszból állt össze:

01 / KORTÁRS LAKÓTERÜLET-FEJLESZTÉS BUDAPESTEN

Az első szakasz (2 hét) az elmúlt években épült vagy még építés alatt álló nagyvárosi léptékű lakóterületek közös értékelő helyszínbejárásaival telt. Budapest 09. Vágóhíd utca környéke / Budapest 03. Óbuda lakótelepei / Budapest 04. Újpest központ / Budapest 14. Paskál fürdő környéke

02 / VÁROSLÉPTÉKŰ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS

helyszín: Békásmegyer kelet, Pünkösdfürdő utca

A második szakasz (5 hét) a Pünkösdfürdő utca városi léptékű összefüggéseit tárta fel a nyilvánosan elérhető dokumentumok (ITS, TAK, TFK), a nemzetközi szakirodalom és helyszíni bejárások alapján. A csapatmunka a problémák összegzése, a lehetséges fejlesztési irányok bemutatása, a kortárs városmegújítási elvekkel összefüggő építészeti beavatkozások meghatározása után a volt piac terület beépítési tervének elkészítésével zárult.

03 / VÁROSÉPÍTÉSZETI, ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS

A harmadik szakasz (7 hét) eredménye a városléptékű koncepciókban meghatározott programok és helyszínek alapján született lakóegyüttes egyéni terve.

Oktatók a magyar/angol műteremben: Fenes Tamás DLA, Prof. Pálfy Sándor DLA / Benkő Melinda PhD / Szabó Árpád DLA, Hlib Antypenko

TT3 hallgatók (építészmérnöki osztatlan mesterképzés): Faur Csenge, Jakab Eszter, Péter-Szabó Eszter, Salamon Csilla / Alameddin Mazen, Lara Dler Basheer, Khulan Bayarsaikan, Yaren Yilmaz

TTM hallgatók (építész mesterképzés): Csiszár Melinda, Németh Vivien, Sándor Eszter, Takács Krisztina / Franciele Oliveira Prietsch, Fadda Mohammad Qatarneh, Jairo Silva Do Amaral

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap