Gear

Növényvakság – növénylátás 4. / Az új növény

tudomány - növények

2023. május 6. szombat 16:00

Növényvakság – növénylátás 4.
Az új növény: Természetkulturális reflexiók a növényi ágenciáról

Roppant izgalmas és egyben időszerű témával vár minket Horváth Márk és Lovász Ádám filozófus, akiket Nemes László, filozófus mint moderátor kérdez majd arról: mit jelent a mai kutatások tükrében az ÚJ NÖVÉNY.

A növény mint létmód hosszú ideig talány volt a filozófia számára. Az istenihez, emberihez és állatihoz képest leértékelt, passzív, helyhez kötött és értelem nélküli entitásként került számításba. Újabb természettudományi felfedezéseknek, valamint a filozófiában és kultúratudományokban végbement „növényi fordulatnak” köszönhetően változóban van a növény „passzivitásáról” megalkotott negatív előítélet. Nem az ember háziasította a búzát, hanem inkább a búza az embert – állítja Yuval Noah Harari. A látszólag emberi képződmények mögött is – legyen szó mezőgazdaságról, civilizációról, gazdaságról – fellelhetők hatóképes növényi ágensek. A korai XXI. században átértékelődtek az olyan fogalmaink, mint az ágencia, intelligencia és érzékelés. Sokkal árnyaltabb kép kezd kirajzolódni a növényről. Beszélgetésünkben a tágabb, posztantropocentrikus korszellembe ágyazottan vázoljuk fel a növényi fordulat körvonalait, különös tekintettel arra, ahogyan a tevékeny ágensként felismert „új növény” miként helyezi hatályon kívül a hasonlósági elven alapuló antropomorf gondolkodásmódokat.

Kép: Marianne North (1876) Curious Plants from the Forest of Matang, Sarawak, Borneo

Kreditpont: IGEN