Gear

Nomád nép, lovas nép – Lótartás a mongol mindennapokban

tudomány

2020. január 23. csütörtök 19.00

A Pesti Bölcsész Akadémia kihelyezett előadása

Nomád nép, lovas nép – Lótartás a mongol mindennapokban

előadó: Bán Kornélia

Nyolcszáz évvel ezelőtt megremegett a föld a mongol lovak patái alatt, a lovas harcosok pedig szempillantás alatt eljutottak a világ egyik végétől a másikig. Napjainkban Mongólia területén városok állnak, a lakosság letelepült életmódot folytat, noha vidéken, a sztyeppén még mindig úgy legeltetik méneseiket a pásztorok, mintha a pusztaságon nem fogna az idő vasfoga. Mongóliában a ló egyszerre presztízsállat, az országimázs része és vallási alteregó. A jelen előadás egy nomád nép huszonegyedik századi lovaskultúráját mutatja be a tevékeny mindennapoktól kezdve a sportokon keresztül az állatot övező rituális tiszteletig. Szó lesz a mongol pásztorműveltség hagyományos jószágairól, a sztyeppei lótartás sajátosságairól és a lovakhoz köthető időszakos és állandó munkákról, például a legeltetésről, a bélyegzésről, a kancafejésről és a lóterelésről.

Bán Kornélia az ELTE BTK Mongolisztika Doktori Programjának hallgatója, az Eötvös József Collegium tagja, kutatási területei a mongol kultúra, filológia és néprajz, a mongol lovasműveltség. Négy alkalommal, összesen 11 hónapon keresztül tanult és végzett terepkutatást Mongóliában. A jövőben kutatóként szeretne elhelyezkedni.