Gear

Folyamat 30+1- finisszázs

2022. november 12. szombat 16:00

NÁDORFI Lajos fotóművész, operatőr filmjeinek vetítése.

————————————————————————————————————————–

A kiállítást SZILY László író, újságíró nyitotta meg. A felvétel a FUGA youtubecsatornáján, megtekinthető.

#fugabudapest

A Folyamat Társaság 1991-ben alakult. Az 1991-es első Folyamat tárlatot több mint ötven hazai és külföldi kiállítás követte.

Alapító elnök SIMSAY Ildikó festőművész (1942-1997) Korai halála után OLÁH Tamás Ferenczy Noémi díjas textilművész (1949-2014) vette át az elnöki feladatokat. Jelenleg NYERGES Éva Ferenczy Noémi díjas gobelinművész az egyesület vezetője.

A Folyamat nevet választó művészcsoport az 1989-90-es rendszerváltozást kísérő csoportszerveződések időszakában jött létre, akkortájt, amikor a mesterségek, technikák, műfajok váltak szervező erővé, amikor a festők, szobrászok, grafikusok, az iparművészeti ágazatok alkotói deklarálták különállásukat, illetve együvé tartozásukat, egyesülési szándékaikat. Szervesen kapcsolódott a kortárs magyar művészet szervezeti kereteit, belső tagolódását formáló változások jelenség világához, de ugyanakkor élesen különbözött is tőlük.

A Folyamat Társaságot nem külsődleges jegyek, nem is a generációs összefűző jellegzetességek forrasztják egységgé, hanem a művészeti interdiszciplinaritás. Az alkotó társaságban egyenrangú és jogú tagként léphet fel festő, fotós, grafikus, operatőr, építész, iparművész, író és díszlettervező. Ez a szervező elv is jelzi a közművelődési célok előtérbe helyezését, a művészetet a befogadókhoz közelebb vivő módszereket. A Társaság alkotói más és más szemléletet képviselve, rendkívül sokrétű, sokszínű összetett világot teremtenek. Nincs a csoportot jellemző módon meghatározó formai hangsúly. Minden alkotó külön szuverén világ, a tradicionális törekvések és a megújuló aspirációk válaszolgatnak egymásnak.

A Társaság nem művészeti ágak szerint és nem is egyfajta kiáltvány mögé felsorakozva, hanem kiállításokra és azok megvalósításának örömére szerveződött.

A kiállítás az, amely a Társaság nevében jelzett folyamatnak, az örök működésnek egyszerű állomása, illetve valamiféle pillanatfelvétel erről a folyamatról. Ezeknek a kiállításoknak – és tágabban ennek a közös vagy legalábbis párhuzamos alkotó folyamatnak legfontosabb jellemzője a páratlan sokféleség.

Tagnévsor:

Balás Eszter  szobrászművész

Bakos Ildikó szobrászművész

Balogh Géza  festő-szobrászművész

Bikácsi Daniela  festőművész

Bodor Anikó  grafikusművész

Budahelyi Tibor  szobrászművész

Cserny Márton  képzőművész

Eleőd Ákos  építőművész

Harsay Ilona  iparművész

Hauser Beáta  kárpitművész

Illényi Tamara  festőművész

Kuchta Klára  képzőművész

Lévay Jenő  grafikusművész

Luzsicza Árpád  grafikus-festőművész

M.Novák András  festőművész

Nádorfi Lajos  operatőr-fotóművész

Neumann Ildikó  fotóművész

Nyerges Éva  kárpitművész

Oláh Máté  tervezőgrafikus művész

Olajos György  grafikusművész

Péter Ágnes  szobrászművész

Székhelyi Edith  festőművész

Szily Géza  festőművész

Szurcsik József  festő-grafikusművész

Tahin Gyula  fotóművész

Ványai Magdolna  festőművész

Zsemlye Ildikó  szobrászművész