Gear

Fehérvári Zoltán–Prakfalvi Endre: Rimanóczy Gyula

építészet

2019. június 20. 17.00

Könyvbemutató

Az Építészet Mesterei sorozat
Holnap Kiadó, 2019

bemutatja: Dévényi Tamás építész

Rimanóczy Gyula (1903–1958) műegyetemi tanulmányait a trianoni békediktátum évében kezdte meg. A húszas évek második felében indult pályája, amikor a századelő premodern tendenciái elakadtak, és a neostílusok dominanciája jellemezte építészetünket.

Modernista fordulatát az 1930-as Négy evangélista-templom tervével hajtotta végre, s egy évre rá már tervezte a két világháború közötti szakrális építészetünk egyik fő művét Pasaréten, a Páduai Szent Antal ferences templomot.

Modern villái – mások mellett a Bányász, Szakáts, Szél és Horváth családok számára a fővárosban és Debrecenben – középületeivel egyetemben, mint a Dob utcai Postapalota vagy a Mester utcai OTI rendelőintézet, mértékadó művei a klasszikus modern építészetünknek.

Hazánk újjáépítését egy újabb történelmi kataklizma után (1945) a modernizmus kiteljesedésének reményében gondolta megvalósítani az építész szakma. Az ország szovjetizálódása azonban hatalmi szóval uralomra juttatta a szocialista realizmus primátusát, ami formai oldalról a neoklasszicizmus felmelegítését jelentette. Rimanóczy maradandót alkotott ebben a kényszerhelyzetben is: Győri Ipari Tanuló Iskola, a Műegyetem R épülete a Duna-parton. Korai halála megakadályozta a modernitás szellemét újrateremtő alkotói periódusának kiteljesítésében.

Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1000 Ft). MÉK 2019/14

Kreditpont: IGEN