Gear

A Pesti Bölcsész Akadémia kihelyezett előadása

tudomány

2019. november 28. csütörtök 19.00

A Pesti Bölcsész Akadémia kihelyezett előadása


A narratív identitás elméletei
Előadó: Szántó Rita

A narratív identitáselméletek szerint személyes azonosságunk kérdéseit érdemes a narratívák tárgyalása során használt terminológiai keretben vizsgálni. Leegyszerűsítve ez olyasmit jelent, hogy amikor arról gondolkodunk, hogy kik is vagyunk mi, akkor sok egyéb szempontnál döntőbb szerepet játszik az, hogy milyen történeteket mesélünk magunkról, milyen kontextusból értjük meg életünk eseményeit. A narratív identitás elméletek a 20. században jelennek meg, válaszkísérletekként az ekkori gondolkodás- és eszmetörténetben kialakult különféle „törésekre”, mint a korábbi azonosságelméletek sikertelensége, a pszichoanalízis megjelenése és a történelmi traumák következtében felbomló és átalakuló énfogalom. A narratív identitás elméletei olyan kérdésekre is keresik a választ, hogy az egyén tapasztalata és az idő szerkezete, valamint az én tapasztalható felszíne és belső magva hogyan ágyazható összefüggésbe. Az előadás a narratív identitással foglalkozó fontosabb szerzők (Ricœur, MacIntyre, Tengelyi) gondolatait vizsgálva nyújt betekintést ezekbe a témákba.

Szántó Rita az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájának másodéves hallgatója Fenomenológia programon. Kutatási területe Nietzsche örök visszatérés-koncepciója.

https://pestibolcseszakademia.blog.hu/