Gear

A kép megmozdul: bennem változik a világ

képzőművészet

Kiállító művészek: Czene Márta, Hámos Gusztáv – Katja Pratschke, Mátrai Péter, Révész László László, Szépfalvi-Uray Ágnes

Kurátor: Perenyei Monika

2021. szeptember 23 – október 3.

Jelen kiállításon A kép megmozdul című beszélgetésen (szeptember 25. szombat 16:30, FUGA) résztvevő alkotók szerepelnek munkáikkal: festményekkel, fotófilmmel, videómunkával, zenei ritmusra pulzáló műholdfelvételekkel. A kiállítás koncepcióját a képek összeszerkesztésével és átalakításával a befogadóban történeteket, emlékeket, gondolatokat előidéző, vagyis időélményeket keltő alkotói eljárások alakították. A mozi népszerűségével a film a különféle művészeti ágak lehetőségeit magába olvasztó paradigmatikus képalkotó eljárássá vált; hatása alól nem vonhatjuk ki magunkat. A digitális technológia világában létező kinematográfiai eszközrendszer azonban nemcsak a képek bemozdítása irányába hat, hanem fordítva is: az állóképet újra helyzetbe hozó alkotói  megoldások ugyanennyire szembetűnők. A képfolyamok megállítása és elemző átalakítása a néző élmény- és gondolatvilágának is nagyobb teret enged, a mozgókép diktátuma alól felszabadulva belső utazásra, elemző, tűnődő befogadásra hív. A kiállítás képeit összekötő motívum a táj, a városi tér és az „én”, a külső világ és belső tereink, a percepció viszonya. E motívummal Italo Calvino Láthatatlan városok című elbeszélését kívánjuk megidézni, amely Hámos, Pratschke és Mátrai alkotói pályáján több mint inspirációs forrás, és a történetmesélő és a figyelmes befogadó közti kapcsolat modelljeként is értelmezhető.

A kiállítás A kép megmozdul című beszélgetés keretéül szolgál, amelyet több mint egy éve, még Révész László Lászlóval közösen kezdtünk el szervezni. Akkori megállapodásunk szerint a beszélgetésen ő maga nem lett volna jelen, munkássága képviseletét doktorandusz tanítványára, Czene Mártára bízta. A kiállítást az emlékének ajánljuk.

A kiállítás a Látkép 2021 Művészettörténeti Fesztivál részeként a FUGA Budapesti Építészeti Központtal együttműködésben valósul meg.